Vetstream - Głowica ultrasonograficzna Philips S4-1 sektorowa

Zarejesetruj się!

Lumify S4-1

Głowica ultrasonograficzna Philips S4-1 (sektorowa)

w ratach po 490 zł brutto w 5 letniej pożyczce lekarskiej

lub 29 900 zł brutto jednorazowo

set imageset imageset imageset image

w zestawie, twoja na zawsze:

 • głowica ultrasonograficzna Philips S4-1 (sektorowa)

i coś na dobry początek:

 • tablet
 • golarka Philips QP6505/20 z zapasowymi ostrzami Philips QP220/50
 • żel ultrasonograficzny Aquasonic firmy Laboratories x12 sztuk / 250 ml
 • płyn konserwująco-czyszczący Transeptic firmy Parker Laboratories

Charakterystyka szerokopasmowej głowicy liniowej L12-4

 • Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie odbiorcze
 • Zakres częstotliwości od 1 do 4 MHz
 • Pole widzenia 90°
 • Obrazowanie wysokiej rozdzielczości w badaniach płuc, echa serca, jamy brzusznej, położniczych i ginekologicznych oraz FAST
 • Obsługuje tryby 2D, Color Doppler i tkankowe obrazowanie harmoniczne
 • Lekki, wymienny kabel USB
head philips
S4-1 Głowica sektorowa
Aplikacja ECHO (serca), FAST, Abdomen (jamy brzusznej), Lung (płuc), OB/GYN (położnicze)
Pasmo 1-4 MHz
Pole obrazowania 90°
Apertura płaszczyzny skanowania 20,2mm
Maksymalna głębokość obrazowania do 24cm
Tryby i opcje obrazowania B-Mode(2D), Color Doppler, M-Mode, XRES oraz obrazowania harmoniczne

Szerokopasmowa głowica sektorowa S4-1 Philips Lumify to najnowszy mobilny system ultrasonograficzny. Współpracuje z dedykowaną aplikacją na telefonie lub tablecie. Uproszczony ekran główny umożliwia szybki dostęp do rozpoczęcia badania, tworzenia profilu pacjenta i wyboru zaprogramowanych ustawień. Posiada możliwość aż trzykrotnego powiększenia cyfrowej rekonstrukcji wraz z przesuwaniem obrazu dzięki intuicyjnej kontroli wielodotykowej. Głowica S4-1 ma konfigurowany czytnik kodów kreskowych, wykorzystujący aparat urządzenia. Istnieje możliwość wyświetlania na ekranie wszystkich istotnych parametrów obrazowania dla pełnej dokumentacji, w tym: typu i zakresu częstotliwości głowicy, aktywnych opcji klinicznych i zoptymalizowanych ustawień, głębokości wyświetlania, skali szarości, mapy kolorów, skali kolorów, liczby klatek, wzmocnienia 2D, wzmocnienia.

Philips Lumify to precyzyjne ogniskowanie 2D z 256 poziomami szarości (8 bitów) oraz tryb mapowania kolorem. Dysponuje rozbudowaną możliwością zarządzania obrazami, w tym przeglądanie miniatur. Umożliwia bezpośrednie przechowywanie cyfrowe czarno-białych i kolorowych obrazów pojedynczych ramek na wewnętrznym dysku twardym. Sterowanie wiązką składanie obrazu z dużą precyzją rejestruje dodatkowe informacje dotyczące obrazowania tkanek w porównaniu z wiązkami ortogonalnymi i redukuje artefakty kątowe; obrazowanie harmoniczne. Prędkość rejestracji: do 79 klatek na sekundę w trybie wysokiej prędkości (w zależności od pola widzenia, głębokości i kąta). Posiada tryb oszczędzania energii, który automatycznie wykrywa brak aktywnego skanowania i zmniejsza liczbę klatek.

Zamów i zapłać za Philips Lumify do 30 listopada 2019 i skorzystaj z jednorazowej szybkiej amortyzacji jeszcze w tym roku Od sierpnia 2017 obowiązuje nowa ulga podatkowa - w roku 2019 przedsiębiorca ma możliwość jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. zł, jeżeli wartość tego środka trwałego wynosi nie mniej niż 10 000 zł.

Dodatkowo wprowadzony zostaje przepis umożliwiający podatnikom{" "} zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów dokonanych wpłat (np. zaliczek) na poczet nabycia środka trwałego, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych, tj. w następnym miesiącu, kwartale lub roku. Przez nabycie środka trwałego rozumiemy uzyskanie własności tego środka w każdy prawem przewidziany sposób, np. w drodze umowy kupna czy leasingu. Wpłaty te dotyczą środków trwałych, które są fabrycznie nowe, zaliczane do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych i ich wartość początkowa wynosi co najmniej 10 tys. zł. Regulacja ta dotyczy również więcej niż jednego środka trwałego o wartości każdego z nich powyżej 3,5 tys. zł, jeżeli ich łączna wartość początkowa wynosi co najmniej 10 tys. zł.

Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - art. 22k ust. 14–21.

Informacje o warunkach finansowania nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W związku z tym, że sprzedaż Philips Lumify nie jest przeznaczona dla konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1528 z pózn zm.). Infostream Polska nie pośredniczy przy zawieraniu umowy kredytu/pożyczki/leasingu. Infostream Polska nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowe warunki oferty finansowania i ocenę zdolności kredytowej. Wszelkie informacje niezbędne do zawarcia umowy kredytu/pożyczki/leasingu udziela wyłącznie podmiot udzielający finansowania.

Pożyczka lekarska:

 • Opłata wstępna 0,00 zł
 • Rata miesięczna 490 zł
 • Liczba rat 60
 • Ubezpieczenie mobilne 255 zł na każdy rok

Pożyczkobiorca dodatkowo ponosi koszt ubezpieczenia. Koszt ubezpieczenia wynikający z umowy ubezpieczenia zawieranej przez Pożyczkodawcę wynosi: Allianz: 254,05.
Możliwe jest skorzystanie z ochrony ubezpieczeniowej w ramach umów ubezpieczeń dodatkowych zawartych przez Finansującego. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przez Pożyczkobiorcę. Dla Pożyczkobiorcy część odsetkowa opłaty stanowi koszt uzyskania przychodu.
Kalkulacja została sporządzona w oparciu o przewidywane koszty finansowania umowy pożyczki ponoszone przez Pożyczkodawcę, uwzględniające m. in. stawkę referencyjną WIBOR 1M (oprocentowanie zmienne) wynoszącą na dzień sporządzenia kalkulacji 1.64%.
Kalkulacja może ulec zmianie m.in. ze względu na zmianę wysokości kosztów finansowania umowy, kondycję ekonomiczną Korzystającego, czy też koszt zakupu przedmiotu finansowania.
Kalkulacja jest ważna w miesiącu jej przygotowania.
Niniejsze pismo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego, będąc jedynie wstępną kalkulacją, która nie stanowi zobowiązania do udzielenia finansowania. De Lage Landen Leasing Polska S.A. w Warszawie zastrzega, że udzielenie finansowania zależne jest m. in. od pozytywnej decyzji kredytowej, ustanowienia wskazanych zabezpieczeń oraz podpisania wymaganej dokumentacji. Podane w kalkulacji kwoty i parametry mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.

Leasing operacyjny:

 • Udział własny 0,00 zł
 • Rata leasingowa 446 zł netto
 • Liczba rat 60
 • Ubezpieczenie mobilne 255 zł na każdy rok

Do powyższych opłat należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Pożyczkobiorca dodatkowo ponosi koszt ubezpieczenia. Koszt ubezpieczenia wynikający z umowy ubezpieczenia zawieranej przez Pożyczkodawcę wynosi: Allianz: 232,46.
Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przez Finansującego. Dla Korzystającego cała rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu.
Kalkulacja została sporządzona w oparciu o przewidywane koszty finansowania umowy leasingu ponoszone przez Pożyczkodawcę, uwzględniające m. in. stawkę referencyjną WIBOR 1M (oprocentowanie zmienne) wynoszącą na dzień sporządzenia kalkulacji 1.64%.
Kalkulacja może ulec zmianie m.in. ze względu na zmianę wysokości kosztów finansowania umowy, kondycję ekonomiczną Korzystającego, czy też koszt zakupu przedmiotu finansowania.
Kalkulacja jest ważna w miesiącu jej przygotowania.
Niniejsze pismo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego, będąc jedynie wstępną kalkulacją, która nie stanowi zobowiązania do udzielenia finansowania. De Lage Landen Leasing Polska S.A. w Warszawie zastrzega, że udzielenie finansowania zależne jest m. in. od pozytywnej decyzji kredytowej, ustanowienia wskazanych zabezpieczeń

Pobierz Wniosek o finansowanie

@

bok@infostream.pl

Napisz do nas! Jeśli masz pytania konsultanci Vetstream z chęcią na nie odpowiedzą.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00